Informacija apie gautą paramą 2020 m. spalio mėnesį

Vykdydami Lietuvos Respublikos Loterijų įstatymo reikalavimus, skelbiame informaciją apie projektą „Nenutrink medžio“ vykdančios VšĮ „Už savus“ gautą paramą iš loterijų organizatorių.

Eil.

Nr.

Loterijų organizatoriaus, kuris suteikė paramą pavadinimas (-ai)

2020 metais paramos gautos paramos vertė, Eur

Nuo sausio 1 d. iki sausio 15 d.Nuo balandžio 1 d.

iki balandžio 15 d.

Nuo liepos 1 d. iki liepos 15 d.Nuo spalio 1 d. iki spalio 15 d.Iš viso

(3, 4, 5, 6 stulpelių suma)

1234567
1.UAB „New Miracle“7682,0011668,0011634,004093,3235077,32